Innspillsmøter for et mer inkluderende og tilgjengelig kulturliv i Harstad Kommune

Her kan du melde deg på innspillsmøte. Påmeldingen er ikke bindende, men gjennom å melde deg på kan vi sende deg påminnelser og eventuelle oppdateringer om møtene. 


Agendaen vil være den samme for alle møtene, så du trenger kun melde deg på ett møte for å gi innspill. 


Bakgrunnen for innspillsmøtene er følgende anerkjennelse: 

«Festspillene i Nord-Norge ved NUK utfordrer herved politikere, Harstad kommune og aktører i det lokale i kunst- og kulturfeltet til sammen med oss å se på helheten i kulturtilbudet for personer som opplever funksjonshindring i vår kommune (og i Nord-Norge ellers). Vi vil i tiden fram mot Festspillene i Nord-Norge 2024 og under selve festivalen invitere til samtaler om hvordan funksjonshindredes rettigheter kan sikres, da med forventning om at det høsten 2024 legges konkrete tiltak på bordet. Samtalene vil være åpne for alle og Festspillene i Nord-Norge vil som en del av prosessen se på muligheter for om og hvordan vi med flere ressurser kan utvide NUK-tilbudet utover 40 år på en hensiktsmessig måte. Som utgangspunkt for utforming av samtalerekken vil vi snarest invitere til et møte der både funksjonshindrede, pårørende og Harstad kommune deltar i dialog med oss om strukturelle barrierer dere opplever på NUK og i Harstads kulturliv ellers».


Du kan lese grunnlaget for denne konklusjonen gjennom å klikke her

Personinformasjon

+

Hvilket innspillsmøte vil du delta på? (huk av)