OPEN CALL 2023-2025

Her kan du søke om opptak i Festspillene i Nord-Norges Open Call-program for perioden 2023-2025. Forutsetning for å søke er at søker må bo, komme fra eller arbeide i Nord-Norge. Fyll ut skjemaet og last opp prosjektbeskrivelse, budsjett og annen relevant info som vedlegg. I prosjektbeskrivelsen er det viktig at prosjektets motivasjon og visjon tydeliggjøres: Hvorfor dette prosjektet og hvorfor akkurat nå? Søknaden må inkludere:

·        Søkers tilknytning til Nord-Norge

·        Prosjektets kobling til en eller flere av utlysningens fokusområder

·        Prosjektbeskrivelse som skisserer prosjektets visjon, motivasjon og målgruppe

·        Budsjett som oppgir forventede inntekter og utgifter

·        CV/informasjon om prosjektets utøvere og evt. produksjonsapparat

·        Beskrivelse av nytteverdien av Open Call-programmet for søker

Vurdering og utvelgelse planlegges gjennomført i løpet av september. 

For spørsmål, kontakt produsent Eirin Lindtner Storesund på eirin.lindtner@festspillnn.no

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Søknad

Prosjektets navn:*
Kort beskrivelse av prosjektet. Maks 600 ord. Prosjektbeskrivelse legges som vedlegg.:*
Kort info om hovedsøker. Maks 400 ord. CV kan legges som vedlegg.:*
Beskriv din/prosjektets tilknytning til Nord-Norge:*
Navn på andre medvirkende i prosjektet.:*
Beskriv nytteverdien av å være en del av Open Call-programmet:*

Linker og kunstnerisk dokumentasjon

Hjemmeside:
Link til lyd/video 1:
Link til lyd/video 2: