Presseakkreditering // Press accreditation for Bukta 23

Velkommen til Buktafestivalen 2023!

Her kan du søke om presseakkreditering. For spørsmål, kontakt marked- og kommunikasjonssjef Henriette Myrlund på henriette@bukta.no.

Dersom du er fotograf og ønsker å ta bilder til eget bruk under festivalen, kan du melde deg som frivillig her.

Personopplysningene som samles inn i dette skjemaet er for å behandle søknaden din og kontakte deg angående din akkreditering samt pressemateriale som kan relateres til dine valgte emner. Buktafestivalen utleverer ingen personopplysninger eller annen informasjon angitt i dette skjemaet til noen tredjepart. Ved å fylle ut dette skjemaet samtykker du til vår bruk av de innsamlede dataene.

//

The personal data collected in this form is for processing your application and contacting you regarding your accreditation and press material that can be related to your chosen topics. Buktafestivalen does not disclose any personal data or other information entered in this form to any third party. By filling out this form, you consent to our use of the collected data.


Firma // Company

Vi tar et akkrediteringsgebyr for presse. Gebyret for et dagspass er 100 NOK per dag og 300 NOK for et festivalpass. Hvorfor er det et gebyr? Buktafestivalen er en ideell stiftelse som ikke har erverv som formål. Gebyret går blant annet til å dekke utgiftene vi har ved å sette opp og drifte presseteltet på området. // We charge an accreditation fee for press. The fee for a day pass is NOK 100 per day and NOK 300 for a festival pass. Why is there a fee? Please remember that Buktafestivalen is non-profit. The fee goes, among other things, to cover the expenses we incur by setting up and operating the press tent on the site.


Tilganger // Accsess

Fotokortet lar deg ta inn fotoutstyr på festivalområdet. I presseteltet kan man sitte og arbeide under festivalen med tilgang på internett og strøm // The photo pass allows you to bring photography equipment into the festival area. In the press tent, you can sit and work during the festival with access to internet and electricity.


Personinformasjon

+

Presse

Ansvarlig redaktør/Executive editor:
E-mail redaktør/editor:
Dekket Bukta tidligere?/Earlier covered Bukta?:    
Nettside til medie:

Fakturafelter

Fakturamottaker/selskap:*
Organisasjonsnummer:*
E-post for faktura:*
Referanse på faktura:*

Presse akkreditering

Media