Presse

Her kan du søke om presseakkreditering. 

Har du spørsmål? Kontakt presse@palmesus.com

Personinformasjon

+

INFO

Forhåndsgodkjent?:*
Hvilke dager ønsker du akkreditering?:*