Kurs/workshops Riddu Riđđu 2023

Velkommen til årets kursprogram! Merk at vi har et begrenset antall plasser på kursene våre. Alle som fyller ut skjemaet mottar en e-post fra oss i etterkant med bekreftelse på tildelt plass og detaljer på oppmøtested. Det er mulig å sette seg på venteliste på kursene som blir fullbooket. NB! Ventelisten blir tilgjengelig når alle kursene er fullbooket. 

NB! Trekanten ved kursnavnet betyr at kurset er fullt. 

Vel møtt!

Welcome to this year's workshops! Please note that we have limited availability on our workshops. Everyone who fills in this form receives an e-mail from us with confirmation of the allocated spot, and details of  where to meet. It is possible to put yourself on a waiting list for courses that are full. Please note that the waiting list will be available after all workshops are fully booked! 

Important: a triangle next to workshop name means the workshop is fully booked. 


Personinformasjon

+

Jeg ønsker å delta på følgende kurs/ I wish to attend the following course(s):