Junior-markedet 2023

1. Barn til og med 7. trinn kan melde seg på. Alle påmeldte må ha foreldre/foresatte som holder oppsyn/ta ansvar for barnet på markedsdagen.

2. Det er kun lov å selge produkter/ varer som er beregnet for barn og unge (andre loppis-produkter hører ikke hjemme her).

3. Foreldre vil bli kontaktet pr. telefon/e-post for bekreftelse av påmelding.

4. Påmeldingen er bindende.

5. Det koster kr 200,- å delta som utstiller på barnemarkedet. Dersom utstiller uteblir på markedsdagen vil man blir fakturert for kr. 400,- + fakturaomkostninger for dekning av tilretteleggingskostnader.

6. Alle deltagere skal ved ankomst henvende seg til markedsplass leder for tildeling/anvisning av plass.

7. En utstiller disponerer et område på ca. 2 x 2 meter. Merk at dette kan justeres ut fra værforhold og behov for telt. Vi ber alle utstillere om å være forståelsesfulle og behjelpelige 🙂

8. Salg av mat og drikke er IKKE tillatt. Dette vil bli kontrollert. Bakgården forbeholder seg retten til å nekte utstiller salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums eller politiets interesse.

9. Bakgården bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.

10. Bakgården sørger for alminnelig renhold, men utstiller må selv sørge for renholdet av sine stand. Søppel fra egen stand må utstiller ta med seg etter endt markedsdag. Det betyr at Bakgårdens søppelcontainere ikke kan benyttes av markedsdeltakerne. Søppelsekker må medbringes.

11. Utstiller må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.

12. Biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet. Under opprigg kan biler parkeres midlertidig i Sjøgata, men må fjernes under gjennomføring av markedet.

13. Utstillerne plikter og respektere de regler som er satt innenfor Bakgårdens område.Retningslinjer for barnas junior-marked 2023:

Personinformasjon

+

Junior-marked