Presse/Foto - Mablis / Barnas Mablis 2023

Akkrediteringsskjema for presse og fotografer som skal delta på Mablis 2023.

Vennligst huk av for fotoakkreditering om du skal ta bilder!

MERK: Festivalpass gir tilgang til Mablis fredag 16. juni og lørdag 17. juni, men ikke Barnas Mablis.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Akkreditering

Samtykke