Akkreditering for presse/bransje - Nattjazz 2023

Her kan du søke om akkreditering til Nattjazz 2023. Akkrediteringskort for media/presse gjelder kun med gyldig pressekort.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

X - AKKREDITERING PERIODE