Presseakkreditering 2023

Alle journalister som ønsker presseakkreditering under Festspillene i Nord-Norge, må sende inn skjemaet nedenfor. Medier som skal dekke festivalen må kontakte oss i god tid før festivalen for akkreditering. Av kapasitetsmessige hensyn ber vi om forståelse og respekt for at vi dessverre ikke kan behandle søknader tett opp mot- og under avvikling, og at vi gjør vurderinger for freelance-journalister og fotografer opp mot avtaler med redaksjoner. Freelance-journalister med avtaler om å dekke enkeltforestillinger får presseakkreditering den dagen forestillingen foregår.

De som ikke har ordnet med akkreditering innen fredag 16. juni må dermed betale vanlig billettpris for tilgang til forestillinger.

Presseakkreditering gis til redaksjoner som skal produsere redaksjonelt innhold om Festspillene i Nord-Norge.


På forestillinger i Kulturhuset og i Harstad kino må presse ha billetter. Skriv gjerne i infofeltet nedenfor hvilke av disse du ønsker billetter til. I utgangspunktet holdes det av inntil to billetter pr redaksjon. Forhåndsreserverte billetter fås i Festspillbutikken ved ankomst. Felter som er merket * er obligatoriske.

Personinformasjon

+

Presse

Spesifiser reservasjoner til forestillinger i Harstad kulturhus og Harstad kino:
Dato eller periode:*