TALENTAKADEMI 2023

Festspillene i Nord-Norge, Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge inviterer for tredje gang nordnorsk klynge til Talentakademi parallelt med Festspillene i Nord-Norge i Harstad. Akademiet består av 6 ulike workshops med kunstnere fra festivalens program. Du kan velge én workshop per dag. Hvis det er en gul firkant foran valgalternativet betyr det at workshopen er full - da må du velge den med ledig kapasitet. Det forventes at alle deltakerne ved akademiet deltar på en workshop hver dag. 

Workshopene holdes på UiT - Norges Arktiske Universitet på klasserom 113 og 114. 

Se utsendt invitasjon for mer informasjon om workshopene. 

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Workshops tirsdag 27. juni kl. 14:00-17:00

Workshops onsdag 28. juni kl. 14:00-17:00

Workshops torsdag 29. juni kl. 11:00-14:00

Overnatting