NUK - Drama- og performance sine visninger

Velkommen til registrering for visningene til drama- og performancegruppa på NUK 2023. Hvis du registrerer deg her, sender vi deg et varsel om når og hvor pop-up visningene til denne gruppa finner sted i perioden 24.-29. Juni 2023. 

NB! Du kan kun registrere en person om gangen i dette skjemaet. 

Beste hilsen oss på NUK

Personinformasjon

+