Vuovdinsadji/Markedsplass/Market stall Riddu Riđđu 2023

(sámegillii // norsk // English)⁠⁠⁠
Riddu Riđđus háliidat ahte min márkaniin galgá leat čielga álgoálbmot profiila, eatge háliit vuvdiid mat vuvdet hivvodatbuvttaduvvon gálvvuid. Mii juohkit vuovdinsajiid ohcciid gaskkas geaid mii oaivvildat leat min profiilla siskkobealde, ja danne lea dehálaš ahte spesifiseret skovvái makkár buktagiid áiggut vuovdit dahje bijat liŋkka iežat ruovttu- dahje Facebooksiidui. Mii fuomášuhttit ahte dál ii leat šat vejolaš diktit viessovovnnaid/viessobiillaid orrut márkanbáikkis, dál lea dušše vejolaš oanehaš áiggit čuoččastit dasa go buktá/čorge eret gálvvuid vuovdinsajis.

Mii árvvoštallat dušše daid ohcamiid mat leat boahtán ovdal áigemeari.

Ohcanáigemearri: Miessemánu 22. b. dii. 23:59. Mii vástidat du ohcamuša ovdal geassemánu 1. beaivve.

//

Riddu Riđđu ønsker en tydelig urfolksprofil på sitt marked, og ønsker ikke utstillere med masseproduserte varer. Vi fordeler plass blant søkere som har produkter som vi anser som innenfor vår profil, det er derfor viktig at du spesifiserer hvilke varer du ønsker å selge i skjemaet eller legger ved lenke til evt. hjemme- eller Facebookside.

Med godkjent søknad om markedsplass følger ett adgangstegn til festivalen. Ønsker du å ha mer enn én person på jobb på markedet, må det kjøpes eget adgangstegn (festivalpass/dagspass) for disse som er gyldig for de dagene de skal være på jobb.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger vil være anledning til å parkere campingvogn/bobil inne på markedsområdet, men at det kun vil være anledning til kortere stopp i forbindelse med opp/nedrigg av markedsbod.

Vi prioriterer kun søknader som er kommet innen tidsfristen. 

Søknadsfrist: 22. mai. kl 23.59. Vi svarer på din søknad innen 1. juni.

//

Riddu Riđđu wants a clear Indigenous profile in its market, and will prioritize exhibitors that offer handmade goods. We distribute space among applicants who have products that we consider to be within our profile. Therefore, it is important that you specify which items you want to sell. You can list them in this form or attach a link to a home- or Facebook page. One festival bracelet is included in the market stall fee. Festival bracelets for additional personnel must be purchased separately.

We point out that it will no longer be possible to park a caravan / motorhome inside the market area, but that there will only be an opportunity for shorter stops in connection with setting up / taking down market stalls. 

We will only consider applications that have been received by the deadline.

Application deadline: May 22nd, 11.59 PM (GMT+1). We will get back to you on your application by June 1st.

Personinformasjon

+

Vuovdinsaji sturrodat/Størrelse markedsbod/size marketstall

Beavdi/bord/table (150 NOK all days)

Elrávdnji/strøm/electricity (250 NOK all days)