Søknadsskjema praktikantprogram

I samarbeid med Norske Kulturarrangører har vi gleden av å tilby et praktikantprogram for deg som ønsker å lære mer om det å lage et arrangement, og festival spesielt. 

Søknadsfrist 12. april. 

Intervjuer avholdes i perioden 13.-20. april. Du får beskjed om du har fått plass innen utgangen av april.

Personinformasjon

+

Søknad

Hva gjør du til daglig?:*
Hvilken erfaring har du med å jobbe med arrangementer?:*
Hva er din motivasjon for å søke?:*
Hvorfor skal vi velge deg?:*