Søknadsskjema: Handel på Slottsfjellfestivalen 2023

Her kan du søke om å ha salgsstand på Slottsfjellfestivalen 2023

Vi svarer alle søknader innen 1. april

Personinformasjon

+

Fakturafelter

Firmanavn:*
Kontaktperson:*
Organisasjonsnummer:*

Handel

Hva ønsker du å selge?:*
Utfyllende forklaring konsept:*
Spesielle krav deres stand krever?:*
Har dere hatt stand på festival tidligere? Hvis ja, hvor og når?:*
Hva trenger du av strøm? Total amper:*

Filopplasting