UNGKUNSTSTIPEND 2024

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk! Hvert år deler vi ut to stipender på 150.000 kroner hver til våre ungkunstnere.

Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

 • Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30?
 • Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i?
 • Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
 • Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?

 • Da er ungkunststipendet riktig for deg!

  SØKNADSVILKÅR

 • Vi ønsker kunstnere fra alle kunstfelt.
 • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år.
 • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres.
 • Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år (2024).
 • Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc.
 • Festspillene stiller med veiledning og tilbud om mentor underveis.
 • Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.
 • Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke et krav.​
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.

  Skjema stenger for registrering

  Personinformasjon

  +
  Pronomen:

  Søknad

  Kort beskrivelse av prosjektet. Maks 600 ord. Prosjektbeskrivelse legges som vedlegg.:
  Prosjektets navn:
  Kort info om hovedsøker. Maks 400 ord. CV kan legges som vedlegg.:
  Beskriv din/prosjektets tilknytning til Nord-Norge:
  Navn på andre medvirkende i prosjektet.:

  Linker og kunstnerisk dokumentasjon

  Hjemmeside:
  Link til lyd/video 1:
  Link til lyd/video 2:

  Filopplasting