Medarbeidarsøknad 2023

Her kan du søkja jobb som medarbeidar til Vossa Jazz helga 31.03. - 02.04. 2023. For meir informasjon, klikk her!

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Anna info

Førarkort (dette må du fylla ut dersom du søkjer jobb som sjåfør eller artistvert):

Filopplasting

Eg godtek vilkåra

Samtykke