DARK_ung: Ukrainsk Design (masterclass)

Guidet av en Ukrainsk designer skal vi lage egne mønster basert på egne navn.
Vi bruker logikken som er i mønsterbyggingen i tradisjonell ukrainsk broderi, men bruker plastperler istedefor brodering. 

Gratis for alle under 31 år. Vi stiller med materialer og litt snacks. Velkommen! 

Designskolen er åpen og gratis for alle, mens Ukrainere får en ekstra invitasjon. I høst har NODA et spesielt samarbeid med Ukrainsk forening. 
Vi tar gjerne vare på det som blir laget for å stille ut på DARK_ung festivalen 2023 - design og arkitekturfestivalen for av og med barn og unge. Etter festivalen får man ta med designet hjem.
Arrangementet er støttet av BUFDIR, IMDI og Sparebank stiftelsen. I samarbeid med Barnas dager, Tromsø Bibliotek og Ukrainsk forening.


Guided by a Ukrainian designer, we will create our own pattern based on our own name. 
We use the logic of pattern building in traditional Ukrainian embroidery, but use plastic beads instead of embroidery.

Free for everyone under 31yo. We provide materials and some snacks. Welcome!

The design school is open and free to everyone, while Ukrainians receive an extra invitation. This autumn, NODA has a special collaboration with the Ukrainian Association.
We are happy to take care of what is made to exhibit at the DARK_ung festival 2023 - the design and architecture festival for children and young people. After the festival, you can take the design home with you.
The event is supported by BUFDIR, IMDI ​​​​and the Sparebank foundation. In collaboration with Children's Days, Tromsø Library and the Ukrainian Association.

Personinformasjon

+

Kreativ Tirsdag

Samtykke