Registrering - FRIVILLIG

Så fantastisk at akkurat du vil bidra til GATAFESTIVALEN! <3 

Ingen frivillige - ingen festival!! 

Personinformasjon

+

Opprigg

Nedrigg

Miljø og Renovasjon

Bar

Heimdal Vakt

Jeg godtar betingelsene.

Samtykke