Søknadsskjema - Frivillig, Parkliv 2022

Takk for at du ønsker å bidra på Parkliv 2022!

Velg deg ut tre områder du ønsker å jobbe på og sett de opp på prioritetslista under. Kryss deretter av for hvilken dag du vil jobbe og hvilken dag du vil ha inngangsbillett. Til slutt velger du hvilke vakter du kan tenke deg å ta.

F.eks Bongsalg - Lørdag / Bar - Lørdag / Inngang Lørdag


Personinformasjon

+

Dager jeg kan jobbe

Billetter

Filopplasting