BRANSJEKORT

Her kan du søke om bransjeakkreditering. Når søknaden er godkjent kan du bestille bransjekortet, som koster 795 kr og gir halv pris på alle forestillinger under Festspillene. Kortet er personlig, og må kunne forevises sammen med rabattert billett. 

Bransjekort gir følgende fordeler:

- Adgang til NORDAFØRR - Festpillenes bransjeprogram - til kroner 600.  OBS! Nordaførr er per 26.06 utsolgt. 

- 50% avslag på alle billetter til årets Festspillprogram. 

- Akkrediteringskort som bekrefter bransjestatus. Hentes i Festspillbutikken ved ankomst. 

Etter å ha registrert deg i skjemaet, vil du snart få tilbakemelding på din søknad og tilgang til billettløsning. 

Spørsmål? Kontakt produsent Eirin Lindtner Storesund (scenekunst) eirin.lindtner@festspillnn.no eller Elisabeth Jansen (musikk og visuell kunst) elisabeth.jansen@festspillnn.no. 

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

NORDAFØRR

Kort CV og noen setninger om kunstnerskapet ditt:

I wish to participate in NORDAFØRR on