1000kr klubben <3 Palmesus 2022

Dugnadsregistrering

Her registrerer du deg selv og melder deg opp til ønsket vakt under Palmesus 2022. Dere får bekreftelse på mail når søknaden er sendt inn. 


VIKTIG:Ved avtale om arbeidsvaktene vil det bli påkrevd å godkjenne en kontrakt på avtalt arbeid. Det er viktig at alle leser denne, og er informert om hva kontrakten tilsier. Vi ønsker kun seriøse henvendelser, og anser dette som et arbeidsforhold.


NB! Palmesus stiller ikke med overnatting, så hvis du har behov for dette må du ordne dette FØR du melder deg opp til vakt.

Her kan du lese om de ulike arbeidsområdene: www.palmesus.com/informasjon/frivillig

Slik søker du:

1. Fyll ut riktig personinformasjon for deg som skal jobbe. Det skal fylles ut en registrering pr person. 

3. Velg arbeidsvakt/er du ønsker å jobbe. NB! Sjekk tider nøye.

4. Sett deg godt inn i arbeidskontrakten før søknad 

5. NB! Vi gjør oppmerksom på at arbeidsvakter på fredag og lørdag er 18års aldersgrense. Vakter med "spørsmålstegn" under viser hvilke vakter som har 18års aldersgrense. Ellers er det 15års aldersgrense på vaktene, inkludert nattevaktene fra lørdag til søndag. 

 

NB! Hvis det ikke er mulig å velge en arbeidsvakt så er denne dessverre full, ta kontakt med crew@palmesus.com hvis du har spørsmål.Vi betaler ut ifra dette grunnlaget:

1000kr på dagvakter. (1000kr er skattefritt, alt over vil bli beskattet med mindre du har skattefrikort)

1500kr på nattevakter


Lønn utbetales til hver enkelt, ikke til et felles kontonummer. 

 

Lønn utbetales tidligst 1. September 2022. I etterkant av Palmesus blir du som enkeltperson kontaktet angående lønn. 


Mer info rundt arbeidsvakt kommer i forkant av arbeidsvakt, viktig å sjekke "søppelmail" slik at du ikke går glipp av viktig info.

 

Lurer du på noe angående søknadskjemaet, eller har du andre spørsmål? Send oss en mail på crew@palmesus.com

NB! Mail fra oss kan havne i søppelmail, så husk å sjekk her!


Personinformasjon

+

INFO

Viktig info (ex. alvorlige allergier, sykdommer, plager):
Klesstørrelse:*
Kontonummer:*
Kjønn:*
Matpreferanser:*
Dugnadskategori (russ, forening etc.) :
Dugnadsgruppe eks: Navn på russegruppe, idrettslag etc.:
Hvem er du vervet av?:

Bar

Miljø

Transport

Rigg

Scenerigg

After Beach

Filopplasting

Jeg godtar betingelsene.

Samtykke