Presse akkreditering

Vårt verdigrunnlag, les gjerne igjennom:

Skral Festival er «Den lille festivalen med det store hjertet». Skral Festival skal skape inspirerende opplevelser på tvers av kjønn, etnisitet og identitet. Festivalens formål er å gi publikum og andre involverte opplevelser basert på musikk, atmosfære, fellesskap, service og ikke minst vise frem Sørlandet fra sin beste side. Skral Festival ønsker å fremme bevissthet rundt aktuelle menneskelige, kulturelle og miljømessige spørsmål. Den skal ved å ha en bevisst holdning til humanitært, allmennyttig og kulturelt arbeid, speile og påvirke situasjonen i den nære og fjerne verden som omgir festivalen. Dette gjelder også i høyeste grad for miljøspørsmål, likestillingsarbeid og egen ressursbruk.

Velkommen til Skral Festival

Personinformasjon

+

PRESSE

Navn overordnet:*
Mobil overordnet:*
E-post overordnet:*
Link til SoMe profil:*
Formål med dekning av festivalen:*
Har du dekket festivalen tidligere?:*