Akkreditering Rootsfestivalen 2022



Søknad om akkreditering gjelder for teltartister, presse eller gjester for øvrig. 

Akkrediteringen hentes ut på festivalkontoret ved festivalens hovedinngang.

Personinformasjon

+