Friviljugpåmelding Tysnesfest 2022

 Så utruleg kjekt at du vil vera friviljug under Tysnesfest 2022! Fyll inn skjemaet her, og om noko er uklårt kan du senda epost til monica@tysnesfest.no

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Tilgjengelige dager

Samtykke