Frivilligregistreringen til Borealis 2022 er åpen! // Volunteer registration for Borealis 2022 is open!Vi er så glade for at du er interessert i å melde deg som frivillig! Borealis 2022: 16.–20. mars er på vei! Borealis er en festival for sjangerkryssende musikk og kunst, og hvor vi feirer musikk som ikke passer inn i en bås. Vi ønsker alle velkommen, fra førstegang lytteren til den garvet professoren.
De frivillige er en så viktig del av det som gjør Borealis til den festivalen den er, så vi er glade for at vi kan invitere dere med i år også. Som festival er vi ansvarlige for at det er trygt for deg å komme på jobb, og vi skal sørge for at du får riktig opplæring, oppdatert informasjon og at du koser.
I skjemaet ber vi deg prioritere hvilken rolle du ønsker å ha som frivillig. Du kan lese mer om roller, forpliktelser og fordeler på vår nettside: borealisfestival.no/festival-2022/frivillige. Vi ber våre frivillige om å jobbe i gjennomsnitt 24 timer. Det vil være skift tilgjengelig på dagtid og kvelder, hverdager og helger. Eventuelle spørsmål kan sendes til Emilie på: frivillig@borealisfestival.no

//

We are so happy that you are interested in signing up as a volunteer! Borealis 2022: 16.–20. of March is happening! Borealis is a festival for genre-crossing music and art, and where we celebrate music that does not fit in a box. We wish everyone welcome, from the first-time listener to the seasoned professor.

The volunteers are such an important part of what makes Borealis the festival it is, so we are happy that we are able to invite you along this year too. As a festival we are responsible that it's safe for you to come to work, and we will make sure you get the right training, updated information and that you enjoy yourself.
In the form we'll ask you to prioritize which role you want to have as a volunteer. You can read more about roles, obligations and perks on our website: borealisfestival.no/festival2022/frivillige. We ask our volunteers to work an average of 24 hours. There will be shifts available in daytime and evenings, weekdays and weekend. Any question can be sent to Emilie at: frivillig@borealisfestival.no

Personal information

+

Mer om deg // More about you

Morsmål // Mother tongue:*
Andre språk // Other languages:
Tidligere festival eller frivillig erfaring // Previous experience in the field:*
Hvorfor har du lyst å være med Borealis 2022? // Tell us why you would like to join Borealis 2022?:*
Spesielle evner som er nyttige? // Any superpowers or talents? (Photo/sound/SoMe...):
Navn og kontaktinfo pårørende // Emergency contact:*
Førerkort (i mer enn 1 år)? // Driving license for more than 1 year?:    
Mat restriksjoner? // Food restrictions?:
Behov for tilrettelegging? // Accessibility needs?:
T-skjorte størrelse // T-shirt size:

Timeplan // Schedule

Når er du IKKE tilgjengelig under festivalperiode? // When are you NOT available during the festival period?:*

File upload

Jeg godtar betingelsene. // I accept the terms.

Samtykke