Åpen dag i SNN-parken

Mandag 21. juni er det åpen dag i SNN-parken! 
Av smittevernårsaker må du registrere deg for å besøke parken. Du får en klokketime til rådighet i parken, og det vil være et makstak på hvor mange personer som kan være i parken samtidig. 

Velg ønsket klokketime under og fyll ut navn og kontaktinformasjon. Vi ber om denne informasjonen for å kunne overlevere til kommunen for smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. 

Personinformasjon

+

Åpen dag SNN-parken