Ledsagerpåmelding NUK - Ny ung kunst 2021

Velkommen til Festspillene i Nord-Norge og påmelding til NUK - ny ung kunst.

Her kan du registrere deg som ledsager. 


Alle ledsagere skal registreres, slik at alle får lik informasjon fra oss.


Særskilt for Covid-19: 

  •  En ledsager kan ikke følge flere enn én deltaker med mindre deltakerne melder seg på samme prosjekt.
  • Vaktskifte mellom ledsagere må skje før og etter arbeidsdag i de kunstneriske prosjektene. En vanlig arbeidsdag er 09.00-16.00, men vi er åpne for å justere dette noe etter behov. 


Vedlegg:

Legg ved turnus dersom det er flere personer knyttet til en deltaker.

Kompensasjon for ledsagere:

Vi søker hvert år om midler til å dekke noen av utgiftene som deltakere med ledsager har. Noen av de som har ledsager betaler for dette selv. I andre tilfeller er det institusjon/ kommune som betaler for ledsageren. Dersom vi får støtte, går noen av disse midlene direkte til den som har hatt kostnader på ledsageren. I påmeldingsskjemaet noterer du hvem som skal ha tilskuddet fra oss for utgifter på ledsager, slik at det letter vårt arbeid til høsten når utbetalingen kommer. Vi trekker uansett fra deltakeravgiften til ledsageren, dermed får ikke ledsager faktura med deltakeravgift.


Ta kontakt hvis du lurer på noe!
Spørsmål rettes til Tine Skjold, tine@festspillnn.no 

Personinformasjon

+
     

OM LEDSAGER OG LEDSAGERSTØTTE

Ved utbetaling av ledsagerstøtte fra BUFDUR, hvem skal ha støtten? Deltaker/ foresatt/institusjon:*

NUK - ØVRIG INFO

Mathensyn/ allergier::*

NUK - REISE OG OVERNATTING

Samtykke