Registrering til ECIM GI seminar 17. mars 2021

ECIM GI's  Digitale seminar 17. mars 2021 09:00 - 12:00;

"Fremtiden i norske havområder - informasjonsdeling for god sameksistens"

Påmeldingsfristen er 10. mars. Det er satt et tak på 200 deltakere. Påmeldingsfristen kan derfor bli fremskyndet iht. dette. 

Du vil motta en link til Microsoft Teams når påmeldingsfrist er utløpt.

Seminaret er et samarbeid med NGU og Norges Fiskarlag.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon