Ungkunststipend 2021

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere. 

Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum. 

Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30? 
Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i? 
Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
Er du en tverrfaglig tenker og skaper som gjerne jobber digitalt?
​Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?
Da er ungkunststipendet riktig for deg!

SØKNADSVILKÅR: 

- Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år.
- Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år.
- Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc. Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke et krav.
- Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.

Ungkunststipendet presenteres sammen med våre samarbeidspartnere Nord Norsk Kunstnersenter, Dansearena Nord og Rytmisk kompetansenettverk Nord (RYK). Alle organisasjoner vil ta del i juryeringen av søkerne og vinnerne vil få tilbud om mentorstøtte fra alle samarbeidspartnerne.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+
     

Søknad

Søknadssum:*
Kort beskrivelse av prosjektet:*

Linker

Hjemmeside:

Filopplasting