Speedmeetings med virkemiddelapparatet

Fredag 31. januar, 13:00 – 14:00 // Clarion Lounge


På Trondheim Calling vil det være mulig å booke 1-til-1 møter med norsk virkemiddelapparat i musikkbransjen.

Enten det er støttemuligheter, stipender eller bare generelle tips og triks, er dette stedet å begynne.


Ler mer her!


Book møte under:

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Kulturrådet, Kreativ Næring

Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjør de gjennom rådgivning og prosjektstøtte. Målgruppen for satsingen på kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kreativ næring omfatter i Kulturrådets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Representant: Arnaud Fontaine

Kulturrådet, Musikk

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Representant: Nanna Fusager Larsen

Music Norway

Kom innom for en prat og fortell oss om dine planer for å få norsk musikk ut i verden. Vi har gode råd og vil gjerne møte deg – vi håper dere vil møte oss.
Music Norway jobber for å eksportere og promotere norsk musikk internasjonalt. Via ulike tilskuddsordninger, sterkt internasjonalt nettverk og god kjennskap til de viktigste markedene, kan vi bistå deg som er klar for å satse internasjonalt, om du er musiker eller bransjeaktør.
Med et stort nettverk og god markedskompetanse hjelper vi eksportklare aktører med å konkretisere planer og satsningsområder, og hjelpe med å finne relevante aktører for dine internasjonale ambisjoner.

Representant: Kathrine Synnes Finnskog

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og skaper arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA jobber interessepolitisk for våre medlemmer, og vi tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i bred forstand.

Representant: Anders Tangen

TONO

TONO arbeider på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag tilknyttet TONO direkte, men også for disse yrkesgruppene tilknyttet forvaltningsselskaper i andre land gjennom gjensidige representasjonsavtaler.
TONO innkasserer vederlag ved offentlig fremføring av musikk (i radio/TV, online, på konsert m.m.), og overfører, som non-profitselskap, innkrevde midler videre til rettighetshavere i fremførte verk i både inn- og utland.
TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphavere gis et grunnlag for å kunne skape ny musikk.
Årlig deler Tono ut flere priser og stipender, blant annet Edvard-prisen, TONOs Formidlerpris og TONO-stipendet.

Representant: Glenn Nilsen

Kulturrom

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet, og i 2019 fordelte Kulturrom cirka 40 millioner kroner. Det kan søkes om tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak, bygging av øvingsrom og musikkbinger.

Representant: Astrid Fuglevaag

Fond for Utøvende Kunstnere

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) er et kulturfond opprettet av Stortinget. Fondets midler skal brukes til støtte for profesjonelle utøvende kunstneres frilansvirksomhet, og til innspillinger som gjøres i Norge. Midlene fordeles etter søknad, og etter en kunstfaglig vurdering av de medvirkende utøverne, som også må bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Representant: Lars Tvethaug

Fond for Lyd og Bilde

Fond for lyd og bilde er et selvstendig fond i Kulturrådet med egne fagutvalg, styre, forskrift og logo. Her kan du søke støtte til produksjon og formidling av musikk, film, billedkunst og sceneproduksjon. Ordningene er myntet på profesjonelle utøvere og opphavere, management og produsenter.

Representant: Hilde Vistnes

GRAMO

Gramo er til for at artister, musikere og mastereiere skal få betalt når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom.
Gramo er en non-profit-organisasjon som eies og drives av våre 32 000 medlemmer.
Radiostasjoner, kafeer, butikker, frisører og andre betaler for sin bruk av musikk til Gramo, og vi fordeler pengene individuelt til alle som har deltatt på låtene. Vi har avtaler med søsterorganisasjoner i mange andre land, slik at du også får betalt fra oss hvis musikken din blir brukt i utlandet.

Representant: Morten Møller