Markedsplass Riddu Riđđu 2020

Riddu Riđđu ønsker en tydelig urfolksprofil på sitt marked, og ønsker ikke utstillere med masseproduserte varer. Vi fordeler plass blant søkere som har produkter som vi anser som innenfor vår profil, det er derfor viktig at du spesifiserer hvilke varer du ønsker å selge i skjemaet eller legger ved lenke til evt. hjemme- eller facebookside.

Vi har begrensede plasser for selgere med campingvogner/bobiler. Av kapasitetshensyn på markedsområdet ber vi deg derfor oppgi størrelse på campingvogn/bobil.

Vi prioriterer kun søknader som er kommet innen tidsfristen. 

Søknadsfrist 20.mai 2020. Personinformasjon

+

Størrelse markedsbod/size marketstall

Bord/table (150 NOK all days)

Strøm/ electricity (250 NOK all days)

Campingvogn/bobil - Caravan / camper