Norway Calling: Eksportprogram for Norske artister

Norway Calling er et eksportkonsept under Trondheim Calling som ble startet opp i 2017. Programmet gir utvalgte norske artister en ekstra god mulighet til å vise seg fram for, få gode råd og knytte kontakter med den internasjonale musikkbransjen som er tilstede, som plateselskap, agenter, arrangører, pr-byrå og journalister fra Skandinavia, Tyskland og UK. 

Gjennom et spennende program skal artistene lære seg hvordan man på best mulig måte kan presentere seg selv og sitt prosjekt på til potensielle samarbeidspartnere, presse og arrangører, samt få muligheten til å få utfyllende tilbakemelding på låtmateriale og konsertopptredener fra egne mentorer. Mentorene vil være erfarne og høyt kompetente internasjonale bransjeaktører.

- Pitch og lyttepanel foregår som en del av konferanseprogrammet til Trondheim Calling (åpent for alle)
- Mentorene forplikter seg til å se bandene live og gi tilbakemeldinger på questionnaire i etterkant av konsert.
- Pitch kan gjøre i samarbeid med ditt norske apparat.

Målsetning med konseptet er å tydeliggjøre eksportklare artister i programmet, og stimulere til interaksjon med internasjonale gjester og norske aktører.  

Tentativt Program (basert på 2019-program):

Torsdag 30. jan:
- Kurs i hvordan lage en god pitch
- Arbeid med presentasjoner (vi hjelper til)
- Sosial samling
- Konserter på kveld

Fredag 31. jan: 
- Norway Calling Pitch Session (4 minutt pr artist)
- Norway Calling mentor sessions (2-3 internasjonale pr artist, 20 minutt pr møte)
- Sosial samling
- Konserter på kveld

Lørdag 1. feb: 
Norway Calling Lyttepanel (internasjonalt panel lytter til hvert band, gir tilbakemelding)
- Konserter på kveld

Hva får artistene?: 

- Dekket 3 netter overnatting på delegathotellet
- Delegatpass og tilgang til hele konferanse
- Reisedekning etter avtale med booking-ansvarlig
- Ekstra markedsføring og eksponering i program og mot internasjonale delegater
- Gode muligheter for å knytte nye kontakter og få gode råd

NB! Norske bransjeaktører som jobber med artistene må kjøpe delegatpass og overnatting selv.

Skjema stenger for registrering

Artist

Artistnavn:*
Utøvende medlemmer (Navn, instrument/rolle, kjønn, alder og bosted):*
Kort artistbio:*
Facebook:
Spotify:
Soundcloud:
Nettside:
Norske samarbeidspartnere (booking agent/plateselskap/management/promo/publisher/osv):*
Evt. utenlandske samarbeidspartnere (Navn, rolle, territorium):*
Evt. interesse fra utenlandske samarbeidspartnere:*
Utgivelsesplaner:
Generell fremdriftsplan:
Tidligere eksportsatsning?:*
Planlagt eksportsatsning?:*
Hvorfor vil du delta på Norway Calling?:*

Personinformasjon

+