Presseakkreditering Film fra Sør 2019

Her kan du søke om presseakkreditering til Film fra Sør-festivalen 2019. Vi kommer tilbake til deg vedrørende søknaden så snart som mulig. 

Har du spørsmål, ta kontakt med johanner@festivalkontoret.no.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Annen informasjon

Hvordan tenker du å dekke Film fra Sør 2019 :*