FeFo-konferansen 2020 - NANNE / STYRK

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDING KONFERANSE:

Konferansedeltakelse: kr 1690,- (ekskl. MVA) inkludert bevertning i pausene/lunsj

Middag kr 235,- (inkl. MVA)

Konferansedeltakelse studenter - gratis. For påmelding, send epost til Robert Greiner rgr@fefo.no


PÅMELDINGSVILKÅR

- Bindende påmelding etter 4. januar 2020

- Ved avmelding 4. – 20. januar refunderes deltakeravgift fratrukket kr 690,-.

- Ved avmelding fra og med 21. januar refunderes ikke deltakeravgift. 

 

OVERNATTING

Hotellrom bookes og betales av konferansedeltakerne. Vi har avtale med konferansehotellet Scandic Hotell Alta, og anbefaler å booke rom tidligst mulig. Bruk bookingkode 47030960 ved booking av hotellrom for å få avtalepris på overnatting. Hotellrom kan bestilles på alta@scandichotels.com eller på tlf : +47 784 82 700. 

Pris enkeltrom: 1090,- ved bestilling før 4 januar 2020 (med forbehold om ledig kapasitet).

Etter 4 januar 2020 gjelder hotellets flex-priser. 

 

KONTAKT

FEFO: ROBERT GREINER

RGR@FEFO.NO +47 911 39 673

 

Geavatlaš dieđut

DIEĐIHEAPMI KONFERÁNSII:

Konferánsaoassálastin: ru 1690,- (ekskl. MVA) oktan bottuid guossohemiin/lunššain

Mális ru 235,- (inkl. MVA)

 

DIEĐIHANEAVTTUT

- Čadni dieđiheapmi maŋŋá ođđajagemánu 4. beaivvi 2020

- Dieđiheamis, mii gessojuvvo gaskal ođđajagemánu 4. ja 20. beivviid, máhcahuvvo oassálastindivat earret ru 690,-.  

- Dieđiheamis, mii gessojuvvo maŋŋá ođđajagemánu 20. beaivvi, ii máhcahuvvo oassálastindivat.

 

IDJADEAPMI

Konferánsaoassálastit ieža várrejit ja mákset hoteallalanjaideaset. Mis lea šiehtadus konferánsahoteallain, Scandic Hotell Alta:in, ja ávžžuhit lanja várret nu árrat go vejolaš. Geavat várrenkoda 47030960 hoteallalanja várredettiin oažžun dihte šiehtaduvvon hatti. Latnja várrejuvvo neahttasiiddus alta@scandichotels.com dahje telefovnna bokte nr: +47 784 82 700. 

Haddi eaŋkillanjas lea 1090,- jus várre ovdal 4.1.2020 (nu guhká go leat guoros lanjat).

Maŋŋá 4.1.2020 oaččut hotealla flex-hattiid.

 

OKTAVUOHTA

FEFO: ROBERT GREINER

RGR@FEFO.NO +47 911 39 673

 

Personinformasjon

+

Konferansedeltakelse

Middag 4 februar 2020

Betalingsmåte:

Fakturafelter

Fakturamottaker:
Organisasjonsnummer:
E-post:
Referanse:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Land:
- Jeg aksepterer betingelsene for påmelding at min info/ Overstående regler er lest og akseptert