Presseakkreditering Skral 2019

Her kan du søke om presseakkreditering til Skral.


Når søknaden er sendt inn vil den bli behandlet av oss i Skral. Frem til søknaden er behandlet er du ikke akkreditert. Det kan ta litt tid før dere får svar fra oss. Kryss av nederst dersom du ønsker fotoakkreditering, hvis ikke sendes skjema inn som standard presseakkreditering. For spørsmål ta kontakt på presse@skral.no

Personinformasjon

+