Akkreditering for Mablis 2019

Her kan du søke om akkreditering innen følgende kategorier:

- Presse / Foto

- Musikkbransje

Spesifiser om du trenger FOTO pass, slik at du får tilgang til Front of Stage / "Pit"

Skriv hvem du jobber for under "Firma", hvilken rolle du har under "Tittel" og spesifiser hvilke dager du ønsker akkreditering.

Backstageakkreditering skal klareres gjennom artist/band

Søknadene vil ble behandlet fortløpende.

Personinformasjon

+

Akkreditering

Filopplasting