Presseakkreditering Oslo Pix 2019

Her kan du søke om presseakkreditering til Oslo Pix 2019. Vi kommer tilbake til deg vedrørende søknaden så snart som mulig. 

Har du spørsmål, ta kontakt med ingvilda@festivalkontoret.no.

Personinformasjon