Frivillig Márkomeannu 2019

BOAĐE EAKTODÁHTOLAČČAT BARGAT
Bargga eaktodáhtolaččat Márkomeanus ja leage mielde reidet festivála gos lágideddjiin lea seamma guoibmái ja suohtas go áŋgiris festiválagussiin. Barggat unnimusat 10 diimmu ja oaččut nuvttá festiválapássa, oanehissoajatbáiddi, borramuša ja juhkamuša barggadettiin ja vejolašvuođa idjadit Márkomeanu eaktodáhtolaš bargiid gohttensajis. Loga eambbo skovvi vuollái. 
//
BLI FRIVILLIG 
Jobb som frivillig på Márkomeannu og vær med på å lage en festival hvor arrangørene har det like koselig og kult som det trofaste publikumet. Du jobber minst 10 timer og får gratis festivalpass, t-skjorte, og mat og drikke mens du jobber, samt muligheten til å overnatte på Márkomeannus frivilligcamp. Les mer under skjemaet.

OBS: Sett opp en prioritert rekkefølge på 3 forskjellige poster du ønsker å jobbe med. 

Du kan lese om frivilligpostene på http://www.markomeannu.no/eaktodhtolasfrivillig-1 


Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

Leatgo makkárge borramušat maid it gierdda/bora? / Har du noen matallergier/matpreferanser?

Camp

GOAS HÁLIIDIVCCET BARGAT? / NÅR ØNSKER DU Å JOBBE? (Velg minst to dager)

+