Søknadsskjema - Presseakkreditering - Piknik i Parken 2019

Vi takker for din interesse for å delta og dekke Piknik i Parken 2019.

Akkrediteringssøknader for festivalen vil bli mottatt og behandlet gjennom dette skjemaet. Du kan kun søke om én akkreditering gjennom dette skjemaet. Denne akkrediteringen er personlig, og kan ikke gis bort/byttes til en annen person.  Har dufått godkjent akkreditering kan du hente ut passet ved visning av gyldig legitimasjon i akkrediteringen.

Dersom du ønsker du å søke på vegne av flere, må du fylle ut et eget skjema for hver journalist/fotograf. Det er ikke mulig å hente ut akkreditering for andre, og personen du eventuelt søker for må selv komme å hente ut akkrediteringen ved visning av gyldig legitimasjon.

Frist for å søke om presseakkreditering er 10.juni

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+
     

Preferanser

Bånd