Bakgårdsmarkedet

Velkommen som utstiller i BAKgården 2019!


NB! Utstillere som ønsker å stå både fredag OG lørdag får tildelt plass inne i bakgården. Utstillere som ønsker å kun stå lørdag får tildelt plass i Strandgata. 


NB! Alle plasser og priser er inkludert paviljong fra oss. OBS! Paviljongene er uten vegger.


For utstillere som står både fredag og lørdag vil det organiseres vakthold over natten. Utstyr kan stå i paviljongen over natten, men dette er på utstillers eget ansvar. Bakgården tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tyveri.


Etter utfylling av påmeldingsskjema plikter alle deltakere å sette seg inn i betingelsene for markedet. Vi gjør spesielt oppmerksom på punkt 4: ”Bestillingen og plassavgiften er bindende. Eventuell avbestilling av bodplass på skje 14 dager før, altså senest 2.august. Avbestilling etter denne dato vil medføre fakturering av hele beløpet”. Klikk på linken, les, og godta betingelsene.

Personinformasjon

+

Nyttig info for arrangør (lengde salgsbil, ekstra tid opprigg/nedrigg etc)

Bekreftelser

Stand KUN lørdag i Strandgata inkl. paviljong:

Stand Fredag og Lørdag i Bakgården inkl. paviljong:

Strøm

Jeg godtar betingelsene.