Frivilligsøknad 2019

Tusen takk for at du ønsker å jobbe som frivillig for Parkenfestivalen! 
Hvis søknaden registreres riktig, vil du få en bekreftelsesmail når du er ferdig.

Vi er pålagt å føre personallister med fødselsnummer (11 siffer). Fødselsnummer er ikke en sensitiv personopplysning og vi vil kun benytte nummeret i forbindelse med en eventuell kontroll fra myndighetene. Mer informasjon om dette finner du på:
Skatteetatens hjemmesider. For mer informasjon om oppbevaring av dine personopplysninger når du registerer deg som frivillig finner du her


Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+
     

Frivillig

Antall år som frivillig på Parkenfestivalen:*
Hva gjør du til daglig?:*
Førerkort:

Nærmeste pårørende:

Navn pårørende::*
Mobil::*

Filopplasting

Jeg godtar betingelsene.