Nuorat 2019

Velkommen til årets ungdomsprogram!

Om du er under 18 år er det viktig at kontaktinfo til dine foresatte er oppført!  Informasjon om årets program vil bli annonsert senere. 

SAMTYKKEERKLÆRING FOR FOTOGRAFERING/FILMING: Riddu Riđđu Festivála har et eget team av fotografer som skal dokumentere aktivitet under festivalen, dette innebærer også ungdomsprogrammet. Foto / film av ungdommer vil være i forbindelse med situasjoner/aktiviteter og skal ivareta ungdommenes integritet og ikke være av krenkende art. Bilder/film vil kun bli brukt i trykt materiell, på digitale flater og i mediekanaler i forbindelse med organisasjonens informasjonsvirksomhet. I tillegg har festivalen media fra ulike redaksjoner tilstede under festivalen, som publiserer redaksjonelt innhold om festivalen på sine kanaler. Vennligst fyll inn i skjemaet om du godtar/ikke godtar dette.


Welcome to this year's youth program!

If you are under 18 years old, it is important that all info about your guardians are filled!  Information about this year's program will be announced later.

FILMING/PHOTOGRAPHY DECLARATION: Riddu Riđđu Festivála has its own team of photographers documenting activity during the festival, which also includes the Youth festival. Photo / film of youth will be in conjunction with situations / activities and should safeguard the child's integrity and not be offensive. Images / movies will only be used in printed material, on digital surfaces and in media channels in connection with the organization's information activities. In addition, the festival attracts media from various news channels during the festival, which publishes editorial content about the festival on its channels. 

Personinformasjon

+

Foresatte/Guardian

Navn på foresatte/Guardian name:*
Mobilnr foresatte/ Guardian phone:*
E-post foresatte/Guardian email:

Mathensyn

Allergier/allergies:
Glutenintolerant:    
Vegetarianer/veganer:    
Laktoseintolerant:    

Foto/film