Barnefestival/childrens festival 2019

Information in english below. 

Det er viktig at rett kontaktinformasjon til foresatte føres inn!

SAMTYKKEERKLÆRING FOR FOTOGRAFERING/FILMING:

Riddu Riđđu har et eget team av fotografer som skal dokumentere aktivitet under festivalen, dette innebærer også barnefestivalen. Foto / film av barn på barnefestivalen vil være i forbindelse med situasjoner/aktiviteter og skal ivareta barnets integritet og ikke være av krenkende art. Bilder/film vil kun bli brukt i trykt materiell, på digitale flater og i mediekanaler i forbindelse med organisasjonens informasjonsvirksomhet. I tillegg har festivalen media fra ulike redaksjoner tilstede under festivalen, som publiserer redaksjonelt innhold om festivalen på sine kanaler. Vennligst fyll inn i skjemaet om du godtar/ikke godtar dette.

INFORMATION IN ENGLISH: 

It is important that the contactinfo to guardians are filled correctly! 

FILMING/PHOTOGRAPHY DECLARATION:

Riddu Riđđu has its own team of photographers documenting activity during the festival, which also includes the children's festival. Photo / film of children at the children's festival will be in conjunction with situations / activities and should safeguard the child's integrity and not be offensive. Images / movies will only be used in printed material, on digital surfaces and in media channels in connection with the organization's information activities. In addition, the festival attracts media from various news channels during the festival, which publishes editorial content about the festival on its channels. Please tick the appropriate box below. 

Personinformasjon

Foresatte/Guardian

Navn på foresatte/Guardian name:*
Mobilnr foresatte/ Guardian phone:*

Foto/film

Aktivitet/ Activity