Søknadsskjema for frivillige 2019

Vinjerock kan aldri koma vel i hamn utan frivillige arbeidsjern som er vertskap for dei fantastiske festivaldeltakarane våre. Kvart år treng me rundt 600 frivillige for å sikre ei fremifrå festivalhelg. Desse heldiggrisane vil få ei oppleving av Vinjerock utanom det vanlege. 

Gruppene blir fortløpande fylte. Når ei gruppe er full vil du ikkje finne gruppa i skjemaet.

Me får mange søknader, og difor kan det ta litt tid før du høyrer frå oss, men me lovar å svare alle innen 1. mai! 


http://www.vinjerock.no/frivillig

Personinformasjon

+
     

Tillegg

Førarkort:
Næraste pårørande (Namn, telefonnummer og relasjon):*
Fortel oss litt om deg skjølv, og kvifor du vil vera med som frivillig:*

Har du noen allergier?

Kjekt å veta

Storleik på T-skjorte?

Eg har lese og godtek vilkåra for å vera frivillig på Vinjerock