Søknadsskjema for frivillige 2019

Vinjerock kan aldri koma vel i hamn utan frivillige arbeidsjern som er vertskap for dei fantastiske festivaldeltakarane våre. Kvart år treng me rundt 600 frivillige for å sikre ei fremifrå festivalhelg. Desse heldiggrisane vil få ei oppleving av Vinjerock utanom det vanlege. 

Me får mange søknader, og difor kan det ta litt tid før du høyrer frå oss, men me lovar å svare alle! 

http://www.vinjerock.no/frivillig

Personinformasjon

+
     

Tillegg

Førarkort:
Næraste pårørande (Namn, telefonnummer og relasjon):*
Eg ynkjer å jobbe saman med (vi kan ikkje garantera at de får jobba saman):
Fortel oss litt om deg skjølv, og kvifor du vil vera med som frivillig:*

Har du noen allergier?

Kjekt å veta

Storleik på T-skjorte?

Eg har lese og godtek vilkåra for å vera frivillig på Vinjerock