Frivillig Blåfrost 2019

Hei, så fantastisk at du ønsker å være frivillig og en del av det fine teamet som skal lage Blåfrost 2019!


Ved spørsmål, kontakt guri@blaafrost.no

Personinformasjon

+

Genser

Dager jeg kan jobbe