Presseakkreditering Bukta 2018

Her kan du søke om presseakkreditering til Buktafestivalen 2018.
Svar på søknad vil komme fortløpende.
Merk: Under feltet "info" skal det informeres om følgende: -Hva dere skal dekke på Bukta. -Behov for tilgang på pressetelt.
Under vedlegg skal det (om tilgjengelig) lastes opp dokumentasjon på tidligere dekning av Bukta .
For spørsmål, kontakt kristine@bukta.no

Personinformasjon

+

Presse

Ansvarlig redaktør/Executive editor:*
E-mail redaktør/editor:*
Dekket Bukta tidligere?/Earlier covered Bukta?:*    

Akkreditering

Filopplasting