Sjøsikkerhetskonferansen 2018

Sjøsikkerhetskonferansen arrangeres onsdag 26. – torsdag 27. september 2018. Konferansen har i flere år fått særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og har dermed blitt en viktig møteplass for aktører i den maritime næringen. Les mer om årets konferanse på våre nettsider.

Pris

Konferanseavgift inklusiv lunsj og festmiddag er kr 4300,-. Det sendes faktura på konferanseavgiften til fakturaadressen du oppgir under. Eventuell overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften og betales av den enkelte deltaker ved utsjekk.

Frist for påmelding/avbestilling/endring

Det er mulig å melde seg på frem til konferansestart. Påmeldingen er bindende etter 14. september og avbestilling belastes med 100% av bestilte ytelser etter denne dato. Endring av navn på deltakere kan skje inntil konferansestart. 

Åpen dag

Dagen før konferansestart, tirsdag 25. september, arrangerer vi «Åpen dag» på Sjøfartsdirektoratets hovedkontor i Haugesund. Alle avdelinger vil være tilgjengelige for spørsmål. I forbindelse med «Åpen dag» arrangerer vi en sosial samling for deltakerne om kvelden. Dette foregår i Sjøfartsdirektoratets lokaler. Deltakelse på «Åpen dag» og kveldsarrangementet er gratis. Vi gleder oss til årets konferanse og ser frem til et spennende program. Velkommen.


Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Fakturafelter

Fakturamottaker:*
Adresse:*
Adresse:
Postnummer:*
Poststed:*
Merk/P.O/Referanse:*

Konferanse

Velg Hotellromtype

Overnatting

Hotellfelter

Bo med (ved dobbeltrom):
Matallergier:
Relevant info til hotellet: