Frivillig Márkomeannu 2018

BOAĐE EAKTODÁHTOLAČČAT BARGAT
Bargga eaktodáhtolaččat Márkomeanus ja leage mielde reidet festivála gos lágideddjiin lea seamma guoibmái ja suohtas go áŋgiris festiválagussiin. Barggat unnimusat 10 diimmu ja oaččut nuvttá festiválapássa, oanehissoajatbáiddi, borramuša ja juhkamuša barggadettiin ja vejolašvuođa idjadit Márkomeanu eaktodáhtolaš bargiid gohttensajis. Loga eambbo skovvi vuollái.
//
BLI FRIVILLIG
Jobb som frivillig på Márkomeannu og vær med på å lage en festival hvor arrangørene har det like koselig og kult som det trofaste publikumet. Du jobber minst 10 timer og får gratis festivalpass, t-skjorte, og mat og drikke mens du jobber, samt muligheten til å overnatte på Márkomeannus frivilligcamp. Les mer under skjemaet. 

Personinformasjon

+

Camp

Goas háliidivccet bargat? / Når ønsker du å jobbe?

Leatgo makkárge borramušat maid it gierdda/bora? / Har du noen matallergier/matpreferanser?