Feedback Live Høst 2018

Søk om å få delta på Feedback Live ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Argumenter godt for hvorfor nettopp du/dere skal få delta på Feedback Live. Alle må i tillegg legge ved teknisk rider. Lykke til.

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Artistinfo

Name of Band/Artist:*

Feedback

Nyhetsbrev/ Invitasjon