Norske Konsertarrangører Satelittkontor

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer over 300 medlemmer. Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske konsertarrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid. Vi legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging, og for å skape arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre.


I forbindelse med Trondheim Calling flytter vi kontoret til Trondheim der vi er tilgjengelige for medlemmer og bransje som ønsker å slå av en prat, ønsker råd, veiledning eller noen til å se på kontrakten din.

  

Book time med ønsket rådgiver her:

Skjema stenger for registrering

Personinformasjon

+

Limita Lunde

Daglig leder Parkteatret Scene og advokatfullmektig Bing Hodneland
Limita Lunde sitter i styret til NKA, er daglig leder på Parkteatret Scene og advokatfullmektig i Bing Hodneland. Limita er tilgjengelig på NKA-kontoret for å svare på spørsmål du måtte ha rundt booking, kontrakter eller den nye personvernloven.

Torbjørn Heitmann Valum

Daglig leder NKA
Som daglig leder i NKA jobber Torbjørn særlig med kulturpolitiske spørsmål. Torbjørn kan bidra med innsikt og råd om lobbyarbeid, samt svare på spørsmål rundt den politiske aktiviteten til NKA og prosesser som TONO, politikostnader, MVA o.l.

Guri Hummelsund

Prosjektleder

Guri Hummelsund er NKA sin prosjektleder for prosjektet Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap som er støttet av Sparebankstiftelsen. Hun kan svare på alle spørsmål du måtte ha rundt dette, og hvordan man går frem for å bli en sosial entreprenør.

Berit Vordal

Prosjektleder

Berit Vordal er prosjektleder for NKA sitt satsningsprosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge. Prosjektet ble startet i 2015 og har som formål å jobbe for at kulturarrangementer skal bli mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Berit kan svare på alt du måtte ha av spørsmål rundt prosjektet og tilgjengelighet generelt.